PROJECT MANAGEMENT

Nacházíme se uprostřed dynamického období, které si oproti intenzivní veřejné kritice hospodaření nemocnic naopak žádá další, nemalé výdaje na zajištění vyšší úrovně zdravotní péče. Tyto výdaje jsou bezprostředně spojené s nutnou modernizací zdravotnických zařízení, reprezentovanou komplexnějšími rekonstrukcemi nebo novými stavebními projekty a technologickou obnovou medicínských zařízení a přístrojů. Nároky na kvalitu poskytování zdravotní péče rostou, zatímco požadavky na realizační lhůty investičních celků se zkracují. Víc než kdy jindy tu platí, že čas jsou peníze a v našem případě navíc i zdraví pacientů. Pro zdravotnická zařízení je tato situace po profesní stránce přínosem, nicméně představuje i řadu rizik, kterým se převzetím iniciativy vystavují. Přejímají tím na sebe problematiku jiných odborných profesí od formulování záměrů, zadávání, projektů, stavby, výběru a montáží technologií, koordinace dodavatelských vztahů, financování, až ve výsledku stojí tváří v tvář nejen možným investičním rizikům, ale v rámci hospodaření nemocničního zařízení zcela logicky i před celkovou ekonomičností samotné realizace.

Většině ředitelů a manažerů nemocnic se při všech jejich povinnostech nedostává na projektové řízení takto složitých a rozsáhlých investičních celků dostatek potřebného času. To může vést od nesystémových postupů, podcenění kontrolních mechanismů až k nedodržení projektů nebo překročení rozpočtů výstavby a následně s tím se do oblasti poskytování odborné péče nemusí podařit zajistit požadované a lékaři očekávané technologie a lékařské přístroje.

Project Management společnosti HOSPITAL ENGINEERING CZ, čerpající ze zahraničního know-how, přináší komfortní systém efektivního řízení a kontrolingu, který každému projektu poskytne profesionální dohled a správu tak, aby celková realizace dosáhla stanovených parametrů z hlediska kvality, termínů a rozpočtů.

Moderní design nemocnice dnes – medicínské zázraky zítra

 

2012 © HOSPITAL ENGINEERING CZ, s.r.o., Palackého třída 1644/8, 612 00 Brno