clean-room-concept

V posledních letech jsou na provoz operačních sálů kladeny stále náročnější požadavky. Tzv. Clean-Room-Concept představuje v našem pojetí komplexní řešení filtrace vzduchu s maximálním efektem.

Námi nabízené laminární systémy jsou vhodné nejen pro nově realizované operační sály, ale lze je dodatečně instalovat i do již existujících objektů, a to i do prostor s malou světlou výškou stropu.

Problémem řady klasických laminárních systémů je v prostorách a na stropech operačních sálů instalovaná technika, která brání volnému proudění málo turbulentního vzduchu vertikálním směrem, a tak omezuje jejich účinnost. Dalším rizikem jsou pak bakterie emitované přímo operačním týmem.

Řešením a důležitým doplněním stávajících laminárních systémů se stávají mobilní laminární přístroje, které je možné použít i tam, kde instalace vestavného stropního laminárního systému není technicky možná. Díky své kompaktnosti jsou také ideálním zařízením pro chirurgické zákroky prováděné v ambulantních operačních sálech. Stabilní a přímý tok sterilní vzdušniny směrem k pacientovi během chirurgických zákroků eliminuje riziko infekcí a o kvalitě výstupní vzdušniny je po celou dobu zákroku pořizován záznam, který lze vytisknout a vložit do lékařské dokumentace.

Revoluční novinkou jsou mobilní nebo stacionární dekontaminační jednotky, které dokáží filtrovat nežádoucí nečistoty a redukovat křižovou kontaminaci ve všech nemocničních prostorách s minimální spotřebou energie, bez nežádoucích pachů a především bez nutnosti používání nákladných výměnných filtrů. Tyto jednotky, fungující na fyzikálním principu ionizovaných svazků tj. paprsků záporně nabitých částic, je možné instalovat i do stávajících rozvodů vzduchotechniky.

Součástí sortimentu jsou i další speciální stacionární i mobilní filtrační jednotky pro laboratoře, vojenská mobilní pracoviště, bioriziková a infekční pracoviště, sterilizační provozy atd.

více informací v katalogu

Přesvědčivé a účinné systémy pro čisté a sterilní prostředí
– nejlepší od začátku nebo alespoň od teď!

2012 © HOSPITAL ENGINEERING CZ, s.r.o., Palackého třída 1644/8, 612 00 Brno