HISTORIE

Tradice rodinné firmy

Historie společnosti HOSPITAL ENGINEERING CZ sahá až do roku 1992. Její působnost navazuje na činnost původní rodinné firmy ELING BRNO, která se od svého vzniku orientovala na vyšší dodavatelské formy technologických dodávek do zdravotnictví na úrovni finálního dodavatele.

Vzhledem k obchodním příležitostem a možnosti expanze na východní trhy bylo v roce 1999 rozhodnuto o založení dceřiné společnosti HOSPITAL ENGINEERING CZ, která by se specializovala výhradně na inženýrskou činnost a dodávky technologií pro zdravotnictví na území Ruské federace.

V průběhu uplynulých let tak byly v rámci obou firem realizovány desítky projektů, a to jak na území České republiky, tak i v zahraničí (např. výstavba a vybavení nemocnice s poliklinikou v Orenburgu a další). HOSPITAL ENGINEERING CZ postupem času zcela převzal i majoritu tuzemských obchodních aktivit a začal budovat zastoupení řady předních výrobců medicinských zařízení, které na českém trhu reprezentuje do současnosti.

Na sklonku roku 2011, po nenadálém skonu zakladatele firmy, byla společnost převzata novými investory a do společnosti vstoupil nový profesionální management. Nicméně i přes tyto události si rodina udržela významný podíl ve společnosti a HOSPITAL ENGINEERING CZ tak i na dále zůstává pokračovatelem tradice rodinné firmy.

25 let společně s Vámi – tradice a renomé rodinné firmy

2012 © HOSPITAL ENGINEERING CZ, s.r.o., Palackého třída 1644/8, 612 00 Brno